Kanno, A.

Cloning and variation of ribosomal DNA from "Asparagus officinalis" L. A. Kanno and T. Kameya - Acta Horticulturae .

Genes Variacion genetica Ribosomas Clones Adn Asparagus officinalis

Con tecnología Koha